FBinlägg_

OK Norrbotten – Du äger. Vi lyssnar.

OK Norrbotten står idag inför flera spännande utmaningar. Det vi vet är att drivmedelsbranschen fyller en väldigt viktig funktion för att hela länet ska leva. OK Norrbotten finns i dag i hela länet och spelar en nödvändig roll i många människors liv. Vi har fortsatt och kommer att fortsätta investera och utveckla servicen i Norrbotten. I det arbetet har våra medlemmar en väldigt viktig roll. OK Norrbotten är ett kooperativ, vilket gör att medlemmarna både äger och driver vår verksamhet framåt. Vår verksamhet drivs för att ge medlemmarna störst möjliga nytta. Det gör vi bäst genom att få våra medlemmar engagerade och nära verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst. Och den rösten vill vi att ni nu använder och tillsammans med oss verkar för ett levande Norrbotten.

För att öka medlemmarnas engagemang har vi utvecklat vår medlemsorganisation. Bland annat är det nu medlemmarna som nominerar till de olika posterna istället för valberedningen. Nomineringarna och röstning kan nu göras digitalt. Vi vill att du ska vara delaktig och vilja påverka. Det kan du göra genom att bli vald av medlemmarna som ägarombud, valberedning eller styrelse.

Just nu kan du nominera dina förtroendevalda fram till 14 januari 2020. Du gör din röst hörd på: oknorrbotten.se

Så går det till
Du som medlem har årligen möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till förtroendeuppdrag i OK Norrbotten. Vartannat år har du som medlem dessutom möjlighet att rösta på de ägarombud som nominerats till din station. Varje medlem har en röst var och de två kandidater som fått flest röster vid varje station utses.

Undrar du något?

Vi hjälper dig gärna. Kontakta din station eller ditt ägarombud, alternativt ringer du direkt till kundtjänst på telefon 020 – 65 65 65. 
Många frågor och svar hittar du också på okq8.se/kundservice

En glädjande nyhet
Den nya moderna automatstationen på Rondellen i Luleå kommer att öppna före jul.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ

ok-favicon
MailPoet