Engagera dig

Du äger. Vi lyssnar.

OK Norrbotten är ett kooperativ, vilket gör att medlemmarna både äger och driver vår verksamhet framåt. Vår verksamhet drivs för att ge medlemmarna störst möjliga nytta. Det gör vi bäst genom att få våra medlemmar engagerade och nära verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst. Och den rösten vill vi att ni använder och tillsammans med oss verkar för ett levande Norrbotten.

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen. Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK Norrbotten in i framtiden.

 

Bli förtroendevald

Vi söker dig som vill driva OK Norrbotten framåt, vara delaktig och påverka! Som förtroendevald har du en viktig roll i föreningen.

Läs mer

 

Skriv en motion

Motionerna används för större, principiella ärenden som ska behandlas av föreningsstämman. Hur vill du göra OK Norrbotten bättre?

Läs mer

 

Lämna ett förbättringsförslag

Det snabbaste och mest effektiva sättet att framföra ett önskemål om förändringar inom OK Norrbotten är att kontakta din station eller ditt ägarombud.

Lämna förslag