Organisation

I Norrbotten finns totalt 34 OKQ8-anläggningar. Genom ett återförsäljaravtal ingår även Töre Service Center i OK Norrbotten. 2021 omsatte verksamheten 1 221 mkr. Antalet anställda är omkring 215 personer.

Ledning

 

Styrelse

 

 

Revisorer

Auktoriserad revisor: Stefan Niska, Luleå.

Förtroendevalda: Jens Lundqvist, Luleå och Arne Larsson, Luleå.

Suppleanter: Ulf Eliasson, Haparanda och Roger Engström, Luleå.

Medlemsorganisationen

Den 20 september 2019 antog en enig företagsstämma nya stadgar och en ny medlemsorganisationen. Distrikten och distriktsstämmorna togs bort och ersattes med digitala nomineringar och val. Två ägarombud ska utses för varje bemannad station. Alla medlemmar får möjligheten att nominera sig själv eller någon annan till förtroendeuppdrag i OK Norrbotten.

Föreningsstämma

Föreningsstämman består av 19 ägarombud, en representant från varje bemannad station. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och utser bland annat styrelsen, revisorer och valberedning. Föreningsstämman fastställer föreningens resultat och balansräkning och fattar beslut om återbäringen.

Hur hör OK och OKQ8 ihop?

OKQ8 AB är ett av Sveriges största drivmedelsbolag med cirka 700 stationer över hela landet och erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud för både bilen och bilisten.

Men hur förhåller sig OKQ8 till OK Norrbotten och de andra OK föreningarna?

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sex självständiga ekonomiska föreningar, där OK ekonomiska förening är den största. OK ekonomisk förening äger dessutom 50 procent av drivmedelsbolaget OKQ8 AB, där Kuwait Petroleum International äger den andra halvan.

OK-föreningarna är:

  • OK ekonomisk förening
  • OK Köping
  • OK Norrbotten
  • OK Värmland
  • OK Västerbotten
  • OK Örnsköldsvik

Alla sex OK-föreningar samarbetar under varumärket OKQ8 med bland annat sortiment, marknadsföring och kort- och faktureringssystem. OK Norrbotten har inget direkt ägande i OKQ8 AB. Istället regleras samarbetet mellan OK Norrbotten och OKQ8 i ett avtal.

Huvudleverantör till OKQ8-kedjan av bilistiska produkter och hem- och fritid är Cikab (Coop Inköps AB). Dagligvaror levereras av Axfood Närlivs AB. Genom samarbetsavtal med MECA har vi tillgång till ett komplett verkstadskoncept för våra bilverkstäder. OKQ8 levererar drivmedel till OK-föreningarna.