fbpx

Återbäring och ränta

Medlemserbjudanden

Som medlem i OK får du flera förmåner och rabatter

• Månadens erbjudande från OKQ8-stationerna i hela Sverige.

• Rabatt på prenumerationer, bland annat på tidningen Vi Bilägare.

• Rabatter på försäkringar.

• Erbjudanden och rabatter på upplevelser och resor.

 

Se fler rabatter och aktuella specialerbjudanden här:  https://www.okq8.se/kort-lan/rabatter-erbjudanden/

 

Konton

Som OK-medlem har du automatiskt två konton, ett insatskonto och ett sparkonto.

 

Insatskonto

Insatskontot är din ägarandel i föreningen. Ägarandelen är fastställd till 300 kr per medlem.

Räntan har fastställts på föreningsstämman.

Ränta: 1,0 %

 

Sparkonto

Återbäringen sätts automatiskt in på medlemmens sparkontot så snart beslutet om återbäringens storlek fattats av föreningsstämman.

 

Aktuella räntesatser på sparkontot

Räntesatser från och med den 1 juli 2015:

0,80% på saldon större än 100 000 kr.

0,40% på saldon mellan 10 000,01 kr och 100 000 kr.

0,20% på saldon mellan 3 000,01 kr och 10 000 kr.

0,10% på saldon upp till 3 000 kr.

 

Lagen om insättningsgaranti

Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening, eller på denna webbplats under Årsredovisning här.

Prenumerera på våra nyheter