Återbäring och ränta

Medlemserbjudanden

Som medlem i OK får du flera förmåner och rabatter

• Månadens erbjudande från OKQ8-stationerna i hela Sverige.

• Rabatt på prenumerationer, bland annat på tidningen Vi Bilägare.

• Rabatter på försäkringar.

• Erbjudanden och rabatter på upplevelser och resor.

 

Se fler rabatter och aktuella specialerbjudanden här:  https://www.okq8.se/medlem/

 

Konton

Som OK-medlem har du automatiskt två konton, ett insatskonto och ett sparkonto.

 

Insatskonto

Insatskontot är din ägarandel i föreningen. Ägarandelen är fastställd till 300 kr per medlem.

Räntan har fastställts på föreningsstämman.

Ränta: 1,0 %

 

Sparkonto

Återbäringen sätts automatiskt in på medlemmens sparkontot så snart beslutet om återbäringens storlek fattats av föreningsstämman.

 

Aktuella räntesatser på sparkontot

Räntesatser från och med den 07 Juli 2023:

2,00% på saldon större än 100 000 kr.

1,50% på saldon mellan 10 000,01 kr och 100 000 kr.

0,80% på saldon mellan 3 000,01 kr och 10 000 kr.

0,50% på saldon upp till 3 000 kr.

 

Lagen om insättningsgaranti

Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening, eller på denna webbplats under Årsredovisning här.

 

Produkter och tjänster undantagna från återbäring

Enligt OK Norrbotten ekonomisk förenings stadgar kan styrelsen besluta om undantag från återbäringsgrundande köp. Att det sker beror på olika saker och behov av undantag kan skilja sig år från år. Beslut tas, liksom om återbäringen, årligen och i efterskott.

För 2021-2022 är undantagen från återbäringsgrundande köp följande:

Produkter

Tobak

Lotter, spel och biljetter

Presentkort

Läkemedel

Villaolja*

El*

 

Tjänster

DHL och Privpak (DB Schenker)

Posttjänster

OKQ8 försäkringar

OKQ8 Mobiltvätt

 

Övrigt

Q8 Danmark

KP Sverige AB (fd Kraftpojkarna)

Webbshopen OKQ8 Klipp

Onlineförsäljning av laddbox (OKQ8 E-mobility)

Bokning av släp via appen ”OKQ8 Släp”

Företagskort (IDS och Fleet)

Agrolkort

Tankakort (Volvohandeln)

 

*Villaolja ger medlemsbonus. Fast elavtal ger medlemsbonus. Bonusen betalas ut i samband med återbäringen. På Elavtal timpris får medlemmar rabatt på den fasta månadsavgiften.