Ny motion

Att skriva en motion är inte svårt. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med andra medlemmar/ägare.

När du skriver, använd gärna talspråk och undvik svåra ord och facktermer.

För att en motion ska kunna behandlas så måste den innehålla följande obligatoriska uppgifter: namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer eller personnummer tillsammans med ett konkret förslag att ta ställning till.