Extra återbäring till medlemmarna

22 april 2022

Det är med glädje jag kan berätta att vi efter två tuffa pandemiår inte bara kommer att dela ut återbäringen igen. Vi kommer nämligen att dela ut extra pengar till medlemmarna. 2021 gör OK Norrbotten sitt bästa resultat någonsin.

Nu är OK Norrbottens årsbokslut för 2021 färdigt. Det visar att den ekonomiska föreningen gör det bästa resultatet någonsin med ett resultat efter finansiella poster på 38,2 miljoner kronor. Det är flera olika delar som bidragit till att vi kunnat komma ur pandemin med framtidstro. Vi har i den löpande verksamheten genomfört besparingar som fått fullt utslag 2021. Under samma år har våra drivmedelslager ökat i värde vilket påverkat resultatet positivt. Föreningen har också sålt den gamla stationsfastigheten på OK Rondellen i Luleå vilket också påverkat vinsten positivt. Men absolut roligast är att vi lyckats vända försäljningen i våra butiker som ökat markant under 2021. Det är väldigt glädjande att se att ni hittat tillbaka till våra stationer runt om i länet. Tillsammans kommer OK Norrbottens medlemmar att få dela på sex miljoner kronor.

Fortsatta satsningar

Tack vare 2021 har vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta investera i Norrbotten. Det goda resultatet säkerställer finansieringen av en ny station i Boden. Miljöinvesteringar i nya drivmedelledningar och spillzoner fortsätter. Vi rustar upp och bygger om tre stationer till vårt matkoncept Quick To Go. Likaså fortsätter satsningen på hållbara drivmedel och elektrifieringen i form av bland annat laddstolpar som kommer att finnas på alla våra stationer inom några år.

Tackar personalen

Vi har varit fast beslutna att ta oss igenom pandemin och att föreningen ska stå stark även efter krisen. Vi i ledningen är otroligt glada och tacksamma över det fina arbete och det engagemang som våra OK Norrbotten-medarbetare visat på stationerna när de tagit hand om er medlemmar och kunder under de här två tuffa åren.

Medlemsdagen blev succé 

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som kom till vår medlemsdag lördag 26 mars 2022 och gjorde dagen till en riktig succé. Det var full fart på alla våra stationer i vårt stora län. En av de absolut bästa dagarna på väldigt länge för alla oss OK Norrbotten-medarbetare.

Staffan Magnusson

VD OK Norrbotten

Mikael Mickelsson
18 nov 2020

Förnybar diesel HVO100

Nu kan vem som helst göra vad de kan för miljön OKQ8 Mikael Mickelsson från...