Bli förtroendevald

Var med och påverka

OK Norrbotten är ett företag som ägs av sina 118 000 medlemmar. Vi har idag 19 bemannade stationer, 15 automatstationer och 215 medarbetare som tillsammans med er vill arbeta för ett levande Norrbotten. Genom att bli förtroendevald företräder du medlemmarna och deras intressen.

Vi söker dig som vill vara med och driva OK Norrbotten och vårt län framåt. Vi vill att du ska vara delaktig och vilja påverka. Det kan du göra genom att bli vald av medlemmarna som ägarombud, valberedning eller styrelse.

Vill du vara med och ta OK Norrbotten och vårt län in i framtiden? Ta chansen. Som medlemmarnas röst är du inte bara med och påverkar vår verksamhet utan du får också utbildning och möjlighet att lära dig hur en kooperation fungerar.

Här nedan kan du läsa om i vilka roller du kan vara med och påverka vår verksamhet.

 

Ägarombud

Vid varje bemannad station finns ett stationsråd som består av två ägarombud samt säljchef och biträdande säljchef. Stationsrådet ska tillsammans arbeta för att stationen får en positiv utveckling och för att öka medlemmarnas engagemang. Ägarombuden är länken mellan medlemmarna, stationen, föreningsledningen och styrelsen. Som ägarombud kan du också komma att representera stationen vid föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ. Ägarombuden utses genom digitala val där alla medlemmar har möjlighet att rösta. Ägarombuden utses för en period om två år.

Som ägarombud ska du vilja vara med och påverka vår verksamhet.

 

Valberedare för ägarombud

Som valberedare för ägarombuden har du en nyckelroll i vår förening. Du ingår i en grupp som ansvarar för att gå igenom alla nominerade ägarombud och sammanställa ett underlag för val på respektive station. Valberedningen ansvarar för att de nominerade ägarombuden i största möjliga mån ska spegla samhället i stort och eftersträva mångfald vad gäller kön, etnicitet, erfarenheter, trosuppfattning etc. Valberedare för ägarombud utses av föreningsstämman för en period om två år.

 

Valberedare för föreningsstämman

Som valberedare för föreningsstämman förbereder du alla viktiga val inför föreningsstämman som till exempel arvoden till förtroendevalda, styrelsens sammansättning och revisorer. Valberedningen består av tre personer och ansvarar för att gå igenom nomineringarna till styrelsen och sammanställa ett förslag till föreningsstämman. Valberedare för föreningsstämman utses av föreningsstämman för en period om ett år.

 

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att leda OK Norrbotten och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet. Styrelsen består av 3-7 ledamöter samt två personalrepresentanter. Styrelseledamot utses av föreningsstämman för en tid av två år. För att behålla en kontinuitet i styrelsearbetet utses hälften av ledamöterna jämna år och andra hälften udda år.

Vår nuvarande styrelse hittar du här

 

Så går det till

Du som medlem har årligen möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till förtroendeuppdrag i OK Norrbotten. Vartannat år har du som medlem dessutom möjlighet att rösta på de ägarombud som nominerats till din station. Varje medlem har en röst var och de två kandidater som fått flest röster vid varje station utses.

Du äger. Vi lyssnar.

Vanliga frågor och svar om nomineringar och val