Nyheter & nyhetsbrev

Nyheter från OK Norrbotten

Här kan du ta del av allt som händer på OK Norrbotten och våra OKQ8-stationer i länet. Det kan handla om allt från ombyggnationer till medlemsrabatter och tips för dig och bilen.

Trevlig läsning!

 

Från senaste nyhetsbrevet

Extra återbäring till medlemmarna

Det är med glädje jag kan berätta att vi efter två tuffa pandemiår inte bara kommer att dela ut återbäringen igen. Vi kommer nämligen att dela ut extra pengar till medlemmarna. 2021 gör OK Norrbotten sitt bästa resultat någonsin.

Nu är OK Norrbottens årsbokslut för 2021 färdigt. Det visar att den ekonomiska föreningen gör det bästa resultatet någonsin med ett resultat efter finansiella poster på 38,2 miljoner kronor. Det är flera olika delar som bidragit till att vi kunnat komma ur pandemin med framtidstro. Vi har i den löpande verksamheten genomfört besparingar som fått fullt utslag 2021. Under samma år har våra drivmedelslager ökat i värde vilket påverkat resultatet positivt. Föreningen har också sålt den gamla stationsfastigheten på OK Rondellen i Luleå vilket också påverkat vinsten positivt. Men absolut roligast är att vi lyckats vända försäljningen i våra butiker som ökat markant under 2021. Det är väldigt glädjande att se att ni hittat tillbaka till våra stationer runt om i länet. Tillsammans kommer OK Norrbottens medlemmar att få dela på sex miljoner kronor.

Fortsatta satsningar

Tack vare 2021 har vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta investera i Norrbotten. Det goda resultatet säkerställer finansieringen av en ny station i Boden. Miljöinvesteringar i nya drivmedelledningar och spillzoner fortsätter. Vi rustar upp och bygger om tre stationer till vårt matkoncept Quick To Go. Likaså fortsätter satsningen på hållbara drivmedel och elektrifieringen i form av bland annat laddstolpar som kommer att finnas på alla våra stationer inom några år.

Tackar personalen

Vi har varit fast beslutna att ta oss igenom pandemin och att föreningen ska stå stark även efter krisen. Vi i ledningen är otroligt glada och tacksamma över det fina arbete och det engagemang som våra OK Norrbotten-medarbetare visat på stationerna när de tagit hand om er medlemmar och kunder under de här två tuffa åren.

Medlemsdagen blev succé 

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som kom till vår medlemsdag lördag 26 mars 2022 och gjorde dagen till en riktig succé. Det var full fart på alla våra stationer i vårt stora län. En av de absolut bästa dagarna på väldigt länge för alla oss OK Norrbotten-medarbetare.

Staffan Magnusson

VD OK Norrbotten

 

OK Norrbotten – Du äger. Vi lyssnar.

OK Norrbotten står idag inför flera spännande utmaningar. Det vi vet är att drivmedelsbranschen fyller en väldigt viktig funktion för att hela länet ska leva. OK Norrbotten finns i dag i hela länet och spelar en nödvändig roll i många människors liv. Vi har fortsatt och kommer att fortsätta investera och utveckla servicen i Norrbotten. I det arbetet har våra medlemmar en väldigt viktig roll. OK Norrbotten är ett kooperativ, vilket gör att medlemmarna både äger och driver vår verksamhet framåt. Vår verksamhet drivs för att ge medlemmarna störst möjliga nytta. Det gör vi bäst genom att få våra medlemmar engagerade och nära verksamheten. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst. Och den rösten vill vi att ni nu använder och tillsammans med oss verkar för ett levande Norrbotten.

För att öka medlemmarnas engagemang har vi utvecklat vår medlemsorganisation. Bland annat är det nu medlemmarna som nominerar till de olika posterna istället för valberedningen. Nomineringarna och röstning kan nu göras digitalt. Vi vill att du ska vara delaktig och vilja påverka. Det kan du göra genom att bli vald av medlemmarna som ägarombud, valberedning eller styrelse.

Så går det till
Du som medlem har årligen möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till förtroendeuppdrag i OK Norrbotten. Vartannat år har du som medlem dessutom möjlighet att rösta på de ägarombud som nominerats till din station. Varje medlem har en röst var och de två kandidater som fått flest röster vid varje station utses.

En glädjande nyhet
Den nya moderna automatstationen på Rondellen i Luleå kommer att öppna före jul.

God Jul och Gott Nytt År
önskar alla på OK Norrbotten.

 

Länsstyrelsen bidrog i storsatsningen

OK Norrbottens nya bemannade station i Pajala var en investering på 16,5 miljoner kronor. Länsstyrelsen gick in och bidrog med 1,9 miljoner genom lantbruksstöd från Europeiska jordbruksfonden.

Den nya stationen byggdes i korsningen mellan väg 392 mot Luleå och Överkalix, och väg 99 mot Haparanda.
Stationen i Pajala

Europeiska jordbruksfonden

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du ta del av aktuella erbjudanden från din station. Nyhetsbrevet skickas ut några gånger per år och är laddat med nyheter från både din förening och din station.

 

Läs våra nyhetsbrev