Skriv en motion

Som medlem och ägare i OK Norrbotten förening har du en röst och stor möjlighet att påverka verksamheten. Ett sätt att göra detta på är att skriva en motion.

En motion från dig till vår styrelse och föreningsstämma kan förbättra vår verksamhet. Här nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om motioner.

Alla medlemmar/ägare i OK Norrbotten förening har enligt våra stadgar rätt att komma med förslag om vad företaget ska eller inte ska göra. Ett sådant förslag kallas formellt för en motion och måste tas upp och behandlas av styrelsen och den årliga föreningsstämman i maj.

Vad kan man motionera om?

En motion ska vara ett förslag som rör vårt gemensamma företag. Samlad information om verksamheten hittar du alltid i den senaste årsredovisningen.

Vem får motionera?

Det får alla som är medlemmar/ägare i OK Norrbotten göra, du behöver till exempel inte vara förtroendevald.

När är det dags att motionera?

Motionera kan du göra varje år fram till och med den sista januari.

Hur gör man?

Att skriva en motion är inte svårt. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med andra medlemmar/ägare. När du skriver, använd gärna talspråk och undvik svåra ord och facktermer.

För att en motion ska kunna behandlas så måste den innehålla följande obligatoriska uppgifter: namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer eller personnummer tillsammans med ett konkret förslag att ta ställning till.

Du kan skicka in din motion via vårt motionsformulär här.

Vad händer med din motion sen?

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att du skicka in motionen.